منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
کتاب : آیین دادرسی مدنی 2

کتاب : آیین دادرسی مدنی 2

جزوه : الکترونیک عمومی

جزوه : الکترونیک عمومی

 کتاب : حسابداری دولتی

کتاب : حسابداری دولتی

روابط بین توسعه پایدار توریسم و برنامه ریزی فضایی -منطقه ایی

روابط بین توسعه پایدار توریسم و برنامه ریزی فضایی -منطقه ایی

بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی ودولتی

بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی ودولتی

تأثیر جهانی شدن بر توسعه کشورهای جهان سوم و انتقال علم و تکنولوژی به آنها

تأثیر جهانی شدن بر توسعه کشورهای جهان سوم و انتقال علم و تکنولوژی به آنها

اهداف بنیادین ،ماموریتهای اساسی وزارت امور اقتصادی و دارائی

اهداف بنیادین ،ماموریتهای اساسی وزارت امور اقتصادی و دارائی

پول شوئی

پول شوئی

گروه محصول -> مقالات

دانلود مقاله رژيم حقوقي درياي مازندرانقیمت: ۱۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 10     کد محصول :11290قالب فایل: ورد

 

 

سوابق تاريخي و موقعيت جغرافيائي طبيعي و اقتصادي

درياچه مازندارن كه بزرگترين درياچه دنيا است فاقد راه آبي طبيعي به درياهاي آزاد جهان مي باشد. اين درياچه فقط از كانالهاي ايجاد شده از طريق رود ولگا به درياي سياه متصل است. درياچه مازندران از لحاظ حقوق بين الملل جزء آبهاي بسته بشمار مي رود و فقط كشتيهاي دو كشور مجاور آن حق دريانوردي در آن را دارند. در بررسي حاضر ابتدا به شناسائي خصوصيات جغرافيائي اقتصادي و تاريخي درياچه مازندارن مي پردازيم و سپس رژيم حقوقي ويژه آن را با توجه به اسناد و قراردادهاي موجود مورد مطالعه قرار مي دهيم.

درياچه مازندران كه به علت وسعت آن همواره درياي مازندران خوانده شده است در شمال سلسله جبال البرز قرار گرفته و در طول تاريخ اسامي متعددي داشته است. قديميترين نام آن هيركانا بوده و بعداً لسلمي ديگري چون آبسكون درياي طبرستان دريايا قزوين درياي ديلم درياي گرگان درياي ساري و درياي خزر (2) به خود گرفته است . در حال حاضر رايج ترين نام آن در فارسي درياي مازندران است.

اطلاق نام كاسپين در زبانهاي اروپائي به درياي مازندران ساكن بوده اند.(3)

بستگي ايرانيان به درياي مازندران داراي سابقه چند هزارساله است و سرسبزترين استانهاي ايران يعني مازندران و گيلان در كنار آن قرار گرفته است.

از زمانهاي قديم بازرگانان و دريانوردان ايراني طول و عرض درياي مازندران را همواره با كشتيهاي بادباني خود مي پيمودند و به حمل كالا و مسافر از كرانه ديگر اشتغال داشتند. در كتاب مسالك الممالك تاليف ابن سحاق ابراهيم بن محمد فارسي اصطخري كه در سال 350 ق. تاليف شده آمده است : … بازرگانان مسلمان بوسيله كشتي از اين دريا ( درياي مازندران ) به زمينهاي اقوام خزر و اران و جيل و طبرستان تردد مي كنند..(4)

درياچه مازندران از نظر وسعت پنج برابر درياچه سوپريور كه دومين درياچه بزرگ دنيا است و در آمريكاي شمالي قرار گرفته مي باشد. شواهدي در دست است كه در دوره هاي بين يخچالي كره زمين كه آخرين آن با زمان حاضر تقريباً يازده هزار سال فاصله دارد بين درياي مازندران و درياي سياه كه به آبهاي آزاد راه دارد از طريق دره ماينچ در قفقار ارتباط برقرار بوده است. هم اكنون بلندترين نقطه دره ماينچ از سطح درياي آزاد 26 متر است. سطح آبي كه سبب ارتباط درياي مازندران با درياي سياه مي شده حداقل ده متر ازبلندترين نقطه دره ماينچ بالاتر بوده است. اكنون سطح درياي مازندران از سطح آبهاي آزاد 28 متر پائين تر است و بنابراين مي توان گفت كه سطح آن در دوره پليوستوس 64 متر بالاتر از يطح كنوني بوده است. درياي مازندران در آغاز درياچه اي با آب شيرين بوده است ولي رودهائي كه به آن مي ريزند املاح معدني را با خود به درون دريا حمل كرده وبتدريج شوري آب تا ميزان كنوني رسيده است.

در درياي مازندران يك جريان چرخشي برخلاف جهت عقربه ساعت وجود دارد . اين جريان به دلايل متعددي بوجود آمده است كه مهمترين آنها تبخير شديد آب در نواحي شرقي و وزش بادهاي شمال غربي به جنوب شرقي مي باشد. اين جريان سبب شده است كه تقريباً همه رودهاي شواحل جنوبي هنگام ريزش به دريا انحراف به راست داشته باشند و غير از سفيد رود هيچيك از رودهاي سواحل ايران در درياي مازندران قادر به دلتاسازي نبوده ايت زيرا محمولات آنها مغلوب اثرات امواج و جريان چرخشي آب درياچه مي گردد.

درياي مازندران داراي جزاير بسياري است كه تقريباً همه آنها فلاتي و شني مناسبي براي زندگي مرغان دريائي هستند. معروفترين جزاير نزديك به ايران آبسكون و آشوراده است. جزيره آبسكون به روايت تاريخ نويسان محل درگذشت سلطان محمد خوارزمشاه (617 ق ) (5) بوده است. شبه جزيره ميانكاله در نزديك بندر تركمن و شبه جزيره غازيان در بندر انزلي از جمله شبه جزاير درياي مازندران در سواحل ايران هستند.

در ازاي درياي مازندران 1205 تا 1280 كيلومتر و پهناي آن 202 تا 554 كيلومتر است. عريض ترين نقطه آن كمي بالاتر از سواحل جنوبي در ايران است. وسعت درياي مازندران بالغ بر 244 و 463 كيلومتر مربع مي باشد . مجموع سواحل درياي مازندران 6379 كيلومتر است كه 640 كيلومتر آن به خاك ايران اتصال دارد. گنجايش آب درياي مازندران 790 هزار كيومتر مكعب است. ژرفاي آب بطور متو?A????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????????Uدكتر بهمن _ آقائي

رژيم حقوقي درياي مازندارن سوابق تاريخي و موقعيت جغرافيائي طبيعي و اقتصادي درياچه مازندارن كه بزرگترين درياچه دنيا است فاقد راه آبي طبيعي به درياهاي آزاد جهان مي باشد. اين درياچه فقط از كانالهاي ايجاد شده از طريق رود ولگا به درياي سياه متصل است. درياچه مازندران از لحاظ حقوق بين الملل جزء آبهاي بسته بشمار مي رود و فقط كشتيهاي دو كشور مجاور آن حق دريانوردي در آن را دارند. در بررسي حاضر ابتدا به شناسائي خصوصيات جغرافيائي اقتصادي و تاريخي درياچه مازندارن مي پردازيم و سپس رژيم حقوقي ويژه آن را با توجه به اسناد و قراردادهاي موجود مورد مطالعه قرار مي دهيم.درياچه مازندران كه به علت وسعت آن همواره درياي مازندران خوانده شده است در شمال سلسله جبال البرز قرار گرفته و در طول تاريخ اسامي متعددي داشته است. قديميترين نام آن هيركانا بوده و بعداً لسلمي ديگري چون آبسكون درياي طبرستان دريايا قزوين درياي ديلم درياي گرگان درياي ساري و درياي خزر (2) به خود گرفته است . در حال حاضر رايج ترين نام آن در فارسي درياي مازندران است. اطلاق نام كاسپين در زبانهاي اروپائي به درياي مازندران ساكن بوده اند.(3) بستگي ايرانيان به درياي مازندران داراي سابقه چند هزارساله است و سرسبزترين استانهاي ايران يعني مازندران و گيلان در كنار آن قرار گرفته است. از زمانهاي قديم بازرگانان و دريانوردان ايراني طول و عرض درياي مازندران را همواره با كشتيهاي بادباني خود مي پيمودند و به حمل كالا و مسافر از كرانه ديگر اشتغال داشتند. در كتاب مسالك الممالك تاليف ابن سحاق ابراهيم بن محمد فارسي اصطخري كه در سال 350 ق. تاليف شده آمده است : … بازرگانان مسلمان بوسيله كشتي از اين دريا ( درياي مازندران ) به زمينهاي اقوام خزر و اران و جيل و طبرستان تردد مي كنتوان به شيوه اي اقتصادي اقدام به حمل محمولات ايران و شوروي نمود بلكه حمل ترانزيتي كالاهاي ساير كشورها مي تواند منشاء درآمد قابل ملاحظه اي باشد. هم اكنون طرحهائي براي ايجاد خط كشتيراني دو كشور وجود دارد.

ب

وضعيت حقوقي

درياي مازندران داراي وضعيت ويژه حقوقي منحصر به خود (8) است. نظام حقوقي درياي مازندران بوسيله قراردادها و عهدنامه هاي منعقده بين دو دولت ساحلي آن يعني ايران و شوروي تعيين شده است.

مقررات جاري حقوق بين الملل عمومي درباره آزاد و مناطق دريائي دولتهاي جهان شامل درياي مازندران نمي گردد. در كنوانسيونهاي بين المللي مربوط به حقوق درياها نيز وجود رژيمهاي خاص و تاريخي درباره مناطق دريائي به رسميت شناخته شده است. بدين ترتيب مسائلي نظير درياي سرزميني و منطقه نظارت منطقه انحصاري اقتصادي فلات قاره (به مفهوم حقوقي آن) و درياي آزاد در درياي مازندران مطرح نيست. در قراردادها و عهدنامه هاي منعقده بين دو دولت نيز اشاره اي به اينگونه اصطلاحات حقوق درياها نشده است.

1 – وضعيت حقوق درياچه هاي مشابه

وضعيت حقوقي درياچه لادوگا بين فنلاند و شوروي كه طي معاهده 1920 دورپات (9) تعيين شده است مشابهت زيادي به رژيم حقوقي درياي مازندران دارد. در اين درياچه به موجب معاهده فوق الذكر حضور كشتيهاي دول ثالث منع شده و و در عين حال مرز مشخصي براي دو دولت ساحلي آن تعيين نگرديده است. بعد از تحولاتي كه در نواحي مرزي شوروي و فنلاند رخ داد اينك درياچه مزبور تماماً در خاك شوروي است.  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

اصول علم اقتصاد 1رشته حسابداری

اصول علم اقتصاد 1رشته حسابداری

اصول علم اقتصاد 1رشته حسابداری

حجم:4928KB | بازدید :135

این فایل بصورت پاورپوینت میباشد   در این درس، ضمن تبیین کلیه فصول کتاب مورد نظر، توضیحات لازم در خصوص هر مطلب ارائه شده است. بمنظور اثر بخشی بیشتر در تفهیم مطالب، از نمودارها و فرمولهای مرتبط استفاده شایسته به عمل...

بازار یابی بین المللی

بازار یابی بین المللی

بازار یابی بین المللی

حجم:3694KB | بازدید :76

این فایل بصورت پاورپوینت می باشد.     هدف كلي : هدف كلي اين فصل،‌ آشنايي دانشجو با فرآيند بازاريابي بين‌المللي و تفاوت آن با بازاريابي داخلي است. همچنين به دانشجو كمك مي‌كند تا عضو بهتر و موفقتري در بازاريابي بين‌المللي باشد. اين هدف از طريق تهيه‌كردن...

ماليه عمومی و تعيين خط مشی دولت ها

ماليه عمومی و تعيين خط مشی دولت ها

ماليه عمومی و تعيين خط مشی دولت ها

حجم:3635KB | بازدید :34

این فایل بصورت پاورپوینت می باشد.     درس ماليه عمومی و خط مشی دولت ها شامل عناوين زير می باشد که به 8 فصل تقسيم شده است.   مفاهيم کلی ماليه عمومی و سياست مالی روند تغييرات سهم دولت از درآمد ملی عدم کارايی مکانيسم بازار دولت و توزيع درآمد ماليات و...

مدیریت مالی 2

مدیریت مالی 2

مدیریت مالی 2

حجم:2778KB | بازدید :111

این فایل بصورت پاورپوینت می باشد.     مديريت دارايي هاي جاري: مقدمه :   براي بسياري از شركتها سهم سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري از كل دارايي ها بيش از 50% است .   مديريت دارايي هاي جاري بيشتر از مديريت هزينه ماشين آلات و تجهيزات نيازمند دقت است . سه...

توزیع نرمال و نمونه های تصادفی

توزیع نرمال و نمونه های تصادفی

توزیع نرمال و نمونه های تصادفی

حجم:2513KB | بازدید :81

این فایل بصورت پاورپوینت میباشد   توزیع احتمال یک متغیرتصادفی پیوسته را می توان به صورت شکل همواری از بافت نگار فراوانی نسبی برای تعداد زیادی مساده تصور نمود. مدل احتمال متغیر تصادفی پیوسته به وسیله شکل ریاضی تابع چگالی احتمال مشخص می شود. وقتی که تعداد نسبتا...

حسابداري پيشرفته 2

حسابداري پيشرفته 2

حسابداري پيشرفته 2

حجم:2317KB | بازدید :122

این فایل بصورت پاورپوینت می باشد.     هدف اصلي ا ز گذراندن درس حسابداري پيشرفته 2 آ شنا شدن دانشجويان حسابداري با نحوه تلفيق حسابهاي شركت اصلي وشركتهاي فرعي ميباشد. بعد از گذراندن درس حسابداري پيشرفته 2 بايد بتوانيد كليه ثبت هاي حذفي در تلفيق حسابهاي شركت اصلي...

آموزش سيستم‌هاي هزينه‌يابي

آموزش سيستم‌هاي هزينه‌يابي

آموزش سيستم‌هاي هزينه‌يابي

حجم:2020KB | بازدید :44

این فایل بصورت پاورپوینت می باشد.     سيستم‌هاي هزينه‌يابي برخي محصولات براي توليد حتماٌ بايد قبلاٌ سفارش داده‌شوند: برخي از توليد کنندگان قبل از سفارش مشتري توليد نمي‌کنند اين محصولات داراي ويژگي‌هاي خاص خود هستند. يا ممکن است آنها فضاي...

قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش

قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش

قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش

حجم:1627KB | بازدید :27

این فایل بصورت پاورپوینت می باشد.     روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی: در بعضی از واحد های تولیدی دستمزد ایام مرخصی پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی یکجا به حسابهای سربار منظور می گردد . این نحوه عمل موجب می شود بهاء تمام شده محصولات تولید شده در ماهی...